27.11.2006 16:00
Oravská knižnica A.Habovštiaka
Podujatie

Beseda s Pavlom Dvořákom

Žilinský samosprávny kraj,

Oravská knižnica A.Habovštiaka v Dolnom Kubíne,

mesto Dolný Kubín

 

pozývajú Vás a Vašich priateľov

na stretnutie s historikom a spisovateľom

 

Pavlom Dvořákom

 

spojené s prezentáciou a predajom  jeho kníh.

 

V pondelok 27.11.2006 o 16.00 hod. v čitárni knižnice.