05.04.2023 18:00
Martinus v Bratislave, Obchodná 26
Podujatie

Beseda s Richardom Stanke a s Jánom Štrasserom

Srdečne pozývame na stretnutie s Richardom Stanke a s Jánom Štrasserom pri príležitosti uvedenia ich spoločnej knihy rozhovorov.

Nie je mnoho hercov, ktorí by svoju kariéru začali už v siedmich rokoch, hneď po škole by nastúpili do činohry SND a získali si rešpekt nielen ako rozhlasoví, divadelní, televízni a filmoví herci, ale aj ako angažovaní občania. Taký je Richard Stanke.

Ján Štrasser – sám výnimočný básnik, textár, dramaturg, prekladateľ a autor niekoľkých kníh rozhovorov o ňom povedal: „Richard Stanke je herec. Na Slovensku je veľa hercov. Richard Stanke je dobrý herec. Tých je už trochu menej. Richard Stanke je dobrý herec, ktorý neváha verejne zdvihnúť hlas, keď je ohrozená sloboda a demokracia. A tých je ešte menej, no tým skôr treba o nich vedieť a hovoriť o nich.“

Debatu bude moderovať Monika Kompaníková.