02.07.2014 18:00
Letná čitáreň U Červeného raka v Bratislave
Podujatie

Beseda Slováci v prvej svetovej vojne

Literárne informačné centrum a Mestská knižnica v Btatislave

vás pozývajú

v stredu 2. júla o 18.00 hod.
do Letnej čitárne U červeného raka
na besedu Slováci v prvej svetovej vojne

Pri príležitosti 100. výročia  vypuknutia prvej svetovej vojny budú historici  Róbert LETZ a Pavel DVOŘÁK besedovať o postavení Slovákov v tomto  svetovom konflikte a jeho dôsledkoch na vývin nášho štátneho usporiadania.  Beseda je spojená s prezentáciou výnimočnej edície LIC Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. Môžete si pozrieť exkluzívnu fotodokumentáciu z tohto obdobia.

Grafická pozvánka