16.07.2014 15:00
Literárne informačné centrum, Nám. SNP 12, 5. poschodie
Podujatie

Beseda slovenských a esperantských spisovateľov

Literárne informačné centrum

Vás pozýva

na besedu
slovenských a esperantských spisovateľov

v stredu 16. júla o 15:00 – 16:00
v Literárnom informačnom centre

(Nám. SNP 12, miestnosť 505)

slovenskú stranu zastupujú:
Ľubomír FELDEK,
Dana PODRACKÁ a
Ivana GIBOVÁ 
                za esperantistov prídu:
Jorge CAMACHO,
Nicola  RUGGIERO,
Russ WILLIAMS  

 

stoly plné esperantských kníh

Jorge CAMACHO (Španielsko, nar. 1966), autor a prekladateľ do esperanta, redaktor literárneho časopisu Beletra Almanako,  tlmočník EÚ z angličtiny, fínčiny a  portugalčiny, docent prekladu na Universidad Autónoma de Madrid;

Nicola  RUGGIERO (Taliansko, nar. 1986, žije na Islande), autor píšuci v esperante, od r. 2006 člen výboru Esperantlingva Verkista Asocio (Asociácia spisovateľov v jazyku esperanto). Na Slovensku vydal  „Taglibro de nenifaranto“ (Espero 2008), viackrát získal prémie Belartaj Konkursoj de UEA, prispieva do Beletra Almanako.

Russ WILLIAMS (USA, nar. 1962, žije v Poľsku), prekladal do esperanta Arthura Conana Doyla a Edgara Allana Poea.

Esperantskí autori sa od 12. do 20 júla zúčastnia Letnej školy esperanta v Nitre. Jorge Camacho a Nicola Ruggiero budú viesť kurz esperantskej literatúry.