25.11.2013 17:00
Miestna knižnica Petržalka, Prokofievova 5
Podujatie

Beseda so slovenskými spisovateľkami

Beseda s  autorkami Lenou Riečanskou, Lenkou Gahérovou, Kristínou Mišovičovou, Katarínou Gillerovou a inými.

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/katarina-gillerova