17.10.2017 17:30
Trvanie do: 17.10.2017
Mestská knižnica v Bratislave, Galéria Artotéka, Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry
Podujatie

Beseda so spisovateľkou Katarínou Gillerovou

Besedu so spisovateľkou Katarínou Gillerovou organizuje Liga za duševné zdravie.