24.10.2013 10:00
Krajská knižnica Karola Kmeťku v Nitre
Podujatie

Beseda so spisovateľkou Ruženou Smatanovou

Prázdniny u starej mamy. Beseda so spisovateľkou Ruženou Smatanovou pre deti mladšieho školského veku.