13.10.2014 16:00
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne
Podujatie

Beseda so spisovateľom Ivom Englerom

Beseda v rámci cyklu "Poznávame Trenčanov" s trenčianskym rodákom, uznávaným chirurgom, konštruktérom prístroja na kyslíkovú terapiu, známeho pod názvom TIO2 Engler IVOM ENGLEROM spojená s prezentáciou jeho novej, autobiograficky ladenej knihy Nekonečné hľadanie.