19.04.2008 15:00
Obecný klub na Starom Koliesku
Podujatie

Beseda so spisovateľom Ladislavom Ťažkým

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri Obecnom úrade v Demänovskej

                                                 Doline

                                              Vás pozýva

                                       na besedu so spisovateľom

                                            Ladislavom Ťažkým

                                        a akademickým maliarom

                                            Pavlom Petrášom ml.

                                 v sobotu 19. apríla 2008 o 15,00  hodine

                                   v obecnom klube na Starom Koliesku

Program:

1/ Premietanie dokumentárneho filmu STV o Ladislavovi Ťažkom

2/ Predstavenie autorov a beseda

3/ Vernisáž výstavy obrazov Pavla Petráša ml.

4/ Prednes poézie Milana Rúfusa

5/ Autogramiáda

6/ Vystúpenie ľudového umelca Ivana Brosku

                                  Tešíme sa na Vašu prítomnosť!

   Štefan Packa                                 Ing. Mgr. Ivan Šimko, CSc.

predseda komisie                                        starosta obce