12.10.2021 16:00
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene
Podujatie

Beseda so spisovateľom Mariánom Hatalom

V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, Zvolen sa 12. októbra 2021 o 16.00 hod. uskutoční beseda so spisovateľom Mariánom Hatalom a prezentácia jeho knihy Sviatočne obyčajné dni (2020).

Marián Hatala (Holíč, 1958)študoval germanistiku a slavistiku. Kým sa stal umelcom na voľnej nohe a autorom množstva kníh, prešiel viacerými zamestnaniami od učiteľa nemčiny, cez knihovníka až po šéfredaktora týždenníka Mosty. Je členom rakúskej spisovateľskej organizácie Grazer Autorenversammlung. Marián Hatala začal písať poéziu pomerne neskoro. Prvé básne publikoval v literárnych časopisoch, jeho knižným debutom bola v roku 1990 vydaná zbierka básní Moje udalosti. Hatalov básnický jazyk charakterizuje hravosť a nápaditosť, civilné gesto, a to zväčša na pôdoryse krátkych príbehov, ktoré pripomínajú fotografické momentky. Hatalova poézia je čitateľsky prístupná a adresná. Jedným z ťažísk v jeho tvorbe je aj literatúra určená pre detského čitateľa (napr. Doučko s futbalom, 2021). Recenzie, eseje a fejtóny uverejňuje v slovenských periodikách, pravidelne sa venuje prekladom z nemecky písanej literatúry. Rakúskych, nemeckých i švajčiarskych básnikov a prozaikov predstavuje na stránkach slovenských literárnych časopisov, v Slovenskom rozhlase a počas autorských večerov. Na besede v knižnici predstaví Marián Hatala svoju najnovšiu knihu pre dospelých, Sviatočne obyčajné dni (2020), ktorá je zbierkou tridsiatich fejtónov a viaceré z nich majú povahu väčších glos či krátkych poviedok.