08.02.2007 10:00
CC centrum Jiráskova ul. 3 v Bratislave
Podujatie

Beseda so spisovateľom Petrom Glockom o knihe Ruža pre Jula Verna

Beseda so spisovateľom Petrom Glockom o knihe Ruža pre Jula Verna alebo Päť týždňov bez balóna.