14.11.2017 10:00
Knižnica Juraja Fándlyho, Rázusova ulica č. 1 v Trnave
Podujatie

Beseda so spisovateľom a prekladateľom Romanom Bratom

Stretnutie detí s jubilujúcim spisovateľom Romanom Bratom nazvané Kto padol z višne?. Začiatok o 10.00 v oddelení pre deti, o 11.50 v pobočke Tulipán