30.04.2014
Podujatie

Bratislava, moje mesto

Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci so Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava – Nové Mesto a Miestnou knižnicou Petržalka vyhlasujú 4. ročník súťaže vlastnej tvorby bratislavských žiakov Bratislava, moje mesto 2014. Námety literárnych a výtvarných prác: 1. V roku 2014 sa narodil niekto, kto navždy zmenil dejiny Bratislavy; 2. V roku 2014 v Bratislave vzniklo niečo, čo sa stalo svetovou atrakciou; 3. Mestská knižnica v Bratislave zaviedla v roku 2014 novú službu: teleportovanie do sveta kníh. V literárnej práci treba dodržať žáner fantasy poviedky a rozsah do štyroch strán formátu A4 (rukou alebo strojom). Vo výtvarnej práci sa podmienky nekladú. Môže to byť dielo jednotlivca alebo triedneho kolektívu či kombinácia rôznych výtvarných techník. Všetci súťažiaci uvedú na svojej práci jej názov, výber témy, svoje meno a priezvisko, adresu bydliska, adresu školy, triedu a vek. Súťaží sa v kategóriách 1. – 2. ročník ZŠ, 3. – 5. ročník ZŠ, prima osemročných gymnázií a 6. – 9. ročník ZŠ, sekunda – kvarta osemročných gymnázií. Súťažné práce treba odovzdať do 30. apríla osobne alebo poštou na adresu: Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 814 79 Bratislava 1. Literárne práce môžete zaslať mailom na dramaturgia zavináč mestska-kniznica.sk. Súťaž má upriamiť pozornosť na Bratislavu a najmä – predstaviť hlavné mesto jeho obyvateľom očami detí. Slávnostné vyhodnotenie a ocenenie výhercov sa uskutoční koncom mája.