21.05.2014 18:00
Letná čitáreň U Červeného raka v Bratislave
Podujatie

Byť svoj – prezentácia knihy rozhovorov dvoch básnikov a prekladateľov

Literárne informačné centrum a Mestská knižnica Bratislava
Vás pozývajú

do Letnej čitárne U červeného raka
v stredu 21. mája o 18.00 hod.


na prezentáciu knihy rozhovorov dvoch básnikov a prekladateľov
Jána Buzássyho a Jána Štrassera

Byť svoj

Rozhovor autorov o tvorbe a spoločných rokoch v literatúre pokračuje naživo
v Letnej čitárni U červeného raka (v prípade zlého počasia v Artotéke Mestskej
knižnice Bratislava na Kapucínskej ul. č.1).

Moderuje: Matúš Mikšík

grafická pozvánka