22.04.2021 17:00
Online
Podujatie

Čaj popoludní s Máriou Stankovou

Príďte s nami na Čaj popoludní so slovenskou spisovateľkou Máriou Stankovou 
Budeme diskutovať o jej tvorbe, živote aj o kariére spisovateľky, výskumníčky a prekladateľky.
Máriu najskôr vyspovedá lektorka slovenského jazyka na Univerzite v Bukurešti Lucia Anna Trubačová a do diskusie sa napokon môžete zapojiť aj vy .
Ste srdečne vítaní!
~ Naša hostka Mária Stanková (1989) vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte UK, kde pokračovala aj v doktorandskom štúdiu a v súčasnosti pôsobí na katedre žurnalistiky. Poviedky publikovala v časopisoch Romboid, RAK, Dotyky a Eva. Okrem písania vlastných próz sa venuje prekladaniu z angličtiny a občas aj recenzovaniu kníh. Spolu so spisovateľmi, ktorých priezviská sa začínajú na M (Mann, Márquez, McEwan, Miller, Mulisch, Murakami...), má najradšej tvorbu Françoise Saganovej. Počúva Led Zeppelin, Depeche Mode, ale aj Franka Sinatru. Živí sa slovenským jazykom, ktorý vyučuje budúcich novinárov, rediguje v rukopisoch slovenských autorov a skúma v rámci svojej vedeckej kariéry.
~
Prihlásiť sa môžete na mailovej adrese malaanna68@gmail.com
V deň udalosti vám príde pozvánka na on-line podujatie, ktoré bude prebiehať cez platformu Zoom.