12.06.2021 17:00
Online
Podujatie

Čau o piatej: Richard Stanke číta Stanislava Rakúsa (online)

Čau o piatej je cyklus dramatizovaných a autorských čítaní zo súčasnej slovenskej literatúry.
Najnovšia kniha Stanislava Rakúsa „Ľútostivosť“ pozostáva z piatich poviedok, v ktorých dochádza ku konfrontácii obyčajných, bežných dní s vypätými, hraničnými situáciami a ohrozením. Ďalšie konfrontačné prvky vyrastajú zo západoslovenského a východoslovenského prostredia, z dedinskej minulosti a mestskej prítomnosti postáv, ich mladosti, starnutia a staroby. Sujetotvorným východiskom v súbore poviedok je rodinné prostredie a na jeho pozadí pohyb a život protagonistu v geograficky vzdialenom teritóriu. Hoci prózy majú zväčša pochmúrny ráz a občas i tragický nádych, autor tak ako vo svojej predchádzajúcej tvorbe v nich uplatňuje i komické línie a motívy. Typom a konfiguráciou postáv i prostredia sa kniha stáva výrazom jeho novej poetologickej koncepcie.
Ukážku z pripravovaného rukopisu STANISLAV RAKÚS: ĽÚTOSTIVOSŤ prečíta Richard Stanke.
_____
Podujatie z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia a partner LITA, autorská spoločnosť.
Podujatie organizuje občianske združenie literarnyklub.sk, KK Bagala - vydavateľstvo pôvodnej tvorby v spolupráci s Karloveskou knižnicou.