14.03.2007 17:00
Pálffyho palác na Zámockej ulici v Bratislave
Podujatie

Cena Dominika Tatarku 2006

Slávnostné udelenie Ceny Dominika Tatarku. Viac na www.konzervativizmus.sk