22.11.2005 10:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Cena Ľudovíta Fullu a cena Trojruža 2005

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti a Slovenská sekcia IBBY

Vás pozývajú na slávnostné odovzdávanie ocenení

Cena Ľudovíta Fullu a cena Trojruža 2005

 

22. novembra 2005 o 10.00 hod.

v Klube spisovateľov na Laurinskej 2 v Bratislave.