12.10.2006 10:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Cena Ľudovíta Fullu a cena Trojruža 2006

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

Slovenská sekcia IBBY

 

Vás pozývajú na slávnostné odovzdávanie ocenení

 

CenA Ľudovíta Fullu a cena Trojruža 2006

Ocenenia za nomináciu na Cenu H. Ch. Andersena 2006

Diplomy Čestnej listiny IBBY 2006

 

12. októbra 2006 o 10.00 hod.

 

v Klube spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava