05.12.2005 16:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Cena P. O. Hviezdoslava

 

 

 

 

Vás srdečne pozýva

na

Konferenciu k prekladom slovenských spisovateľov

a

 

 

slávnostné odovzdávanie

 

Ceny P. O. Hviezdoslava 

 

prekladateľke a spisovateľke

Zdenke Becker

 

 

 

5. decembra 2005 (pondelok) o 16.00 hod.

v Klube spisovateľov (suterén)

Laurinská ul. č. 2, Bratislava

 

 

 

 

 

Realizované s finačnou podporou Ministerstva kultúry SR