20.06.2020 23:45
Literárna súťaž
Literárne informačné centrum

Cena Rikiho Sepa 2020

Literárne informačné centrum a časopis Slniečko vyhlasujú

1. ročník literárnej súťaže v tvorbe námetu a scenára komiksovej série pre deti 

Pýtate sa, kto to je Riki Sep? Nejaký vplyvný autor komiksov alebo hyperaktívny scenárista? Netrafili ste! Riki Sep je komiksová postavička, inteligentný pes, ktorého pre Slniečko v 70. rokoch vytvorila Krista Bendová. V archíve tohto časopisu nájdete jeho bláznivé komiksové dobrodružstvá. Rozhodli sme sa, že bude patrónom našej novej súťaže, pretože hľadáme presne také odviazané a veselé námety na komiks pre deti.  

 

Propozície súťaže:

Komiksová séria musí byť určená detskému čitateľovi vo veku cca od 7 – 10 rokov (prvý stupeň základnej školy) a je preto nutné prihliadať na vhodnosť pre detského čitateľa.

Do súťaže zaradíme iba príspevky, ktoré budú obsahovať NÁMET aj SCENÁR. (Vzor scenáru nájdete pod propozíciami, môžete sa ho držať.)

Námet – stručne načrtnutý námet 10-dielnej komiksovej série pre deti; rozsah: približne 1 normostrana

Scenár – dialógy a stručný opis deja prvého dielu komiksovej série pre deti; rozsah: približne 2 normostrany

Účastník môže zaslať maximálne jeden príspevok (pozostávajúci z 1 námetu a 1 scenára). Autor nemôže zaslať viacero príspevkov pod pseudonymom alebo cudzím menom.

Prijímame iba texty  v slovenskom jazyku.

Prijímame iba príspevky od autorov starších než 15 rokov (rok narodenia 2005 a nižšie).

Texty príspevku nemôžu byť do vyhlásenia výsledkov súťaže nikde publikované (ani online).

Prihlasovanie do súťaže prebieha online formou od 20. mája do 20. júna 2020, výsledky súťaže budú zverejnené v júli 2020.

Súťaž je anonymná, preto sa v súbore s textami nemôže nachádzať meno autora.

Účastník pošle elektronicky spolu s príspevkom (námet a scenár) aj vyplnený prihlasovací formulár, do ktorého uvedie svoje kontaktné údaje. Formuláre spracujú organizátori súťaže.

Príspevky a vyplnené formuláre zasielajte na emailovú adresu koordinátorky súťaže Kristíny Kubáňovej: kristina.kubanova@litcentrum.sk 

Prijatie príspevku bude potvrdené spätným e-mailom do piatich dní. V opačnom prípade nás kontaktujte.
Zaslané námety a scenáre bude hodnotiť odborná porota.

S autorom víťazného scenára sa nadviaže dlhodobá spolupráca a následne bude scenár spracovaný do podoby komiksu v spolupráci s profesionálnym komiksovým kresliarom (kresliarkou) a publikovaný v časopise Slniečko ako 10-dielny komiksový seriál.

Víťazné práce budú honorované nasledovne:
1. miesto: 300 Eur
2. miesto: 200 Eur
3. miesto: 100 Eur

Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.

 

Na stiahnutie:

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR .DOC

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR .PDF

VZOR SCENÁR ZLATÝ ZUB .PDF

UKÁŽKA KOMIKS ZLATÝZUB .PDF

PROPOZÍCIE .PDF