31.10.2017
Podujatie

Cena Rudolfa Fabryho 2017

Spolok slovenských spisovateľov
Literárne informačné centrum
Obec Budmerice
Časopis SSS pre mladú literatúru a umenie DOTYKY


Vyhlasujú 9. ročník básnickej súťaže

Cena Rudolfa Fábryho


Súťaž je určená mladým autorom poézie do 30 rokov, bez knižne vydaného básnického literárneho diela. Každý autor môže poslať min. 3, max. 10 básnických textov v súhrnnom rozsahu do 150 veršov.
Prihlásená tvorba (ani jej časť) nesmie byť do vyhlásenia výsledkov nikde publikovaná (ani na internete). Básne musia byť napísané v slovenskom jazyku.

Súťaž je anonymná. Na nijakej strane príspevku (básne) nesmie byť uvedené meno autora. Súťažiaci uvedie svoje údaje (meno, adresu, rodné číslo) v sprievodnom e-maile.

Súťažné práce je nevyhnutné poslať na e-mailovú adresu: cenarudolfafabryho zavináč gmail.com – v predmete správy treba uviesť: Cena Rudolfa Fabryho 2017.
O zaradení do súťaže rozhoduje dátum doručenej e-mailovej pošty.

Texty súťažných prác sa autorom nevracajú.


Uzávierka súťaže je: 31. októbra 2017


Súťažné práce posudzuje trojčlenná odborná porota, ktorú vymenujú organizátori. Slávnostné vyhodnotenie, odovzdávanie finančných (laureát 250 , 3 prémie každá po 100 ) a vecných cien sa uskutoční na konci roka 2017 v Budmericiach. Laureátovi a oceneným v súťaži Cena Rudolfa Fabryho sa poskytne možnosť vydať debutovú básnickú zbierku v Edícií mladých slovenských autorov časopisu DOTYKY.

(Vzhľadom na skutočnosť, že vyhodnotenie bude súčasťou slávnostného kultúrno-umeleckého podujatia v Budmerickom kaštieli, je nevyhnutné, aby sa na ňom ocenení autori osobne zúčastnili. Výnimky sú možné len po dohode s organizátormi alebo v prípade, že je autor na dlhodobom pobyte v zahraničí.)