15.03.2014
Podujatie

Cena Slovenského učeného tovarišstva 2014

O Cenu Slovenského učeného tovarišstva 2014
Celoslovenská neanonymná literárna súčasť v tvorbe poézie a prózy. Súťaží sa v troch kategóriách:
-žiaci a študenti do 15 rokov
-autori od 16 do 30 rokov
-autori nad 31 rokov.
Uzávierka: 15. marca 2014
Vyhlasovatelia: Literárny klub Bernolák pri Spolku svätého Vojtecha v Trnave a Miestnom odbore Matice slovenskej v spolupráci s Mestom Trnava, Knižnicou Juraja Fándlyho, Bernolákovou spoločnosťou v Bratislave a redakciou dvojtýždenníka Kultúra
Doteraz nepublikovaé príspevky (5 básní, alebo krátke prózy v maximálnom rozsahu 5 strán – 150 riadkov) treba v 4 totožných exemplároch zaslať na adresu: : Spolok svätého Vojtecha, Radlinského 5, 917 01 Trnava
Viac informácií na tel.: 0905  852 788