12.06.2013 10:00
Zichyho palác v Bratislave
Podujatie

Ceny a prémie Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu 2012

V stredu 12. júna v Zichyho paláci slávnostne odovzdali Ceny a prémie Literárneho fondu za literárnu tvorbu za rok 2012

CENY LF ZA LITERÁRNU TVORBU ZA ROK 2012

CENA LF ZA PÔVODNÚ SLOVENSKÚ LITERÁRNU TVORBU ZA ROK 2012

Porota cenu neudelila.

 

CENA IVANA KRASKA ZA ROK 2012

Tomáš Ulej za zbierku aforizmov a epigramov Ale (KK Bagala)

  

CENA IMRE MADÁCHA ZA ROK 2012

- za pôvodné dielo v maďarskom jazyku:  

Árpád Tőzser

 za básnickú zbierku Fél nóta – Pol piesne (Kalligram)

 

CENA IVANA FRANKA ZA ROK 2012

- za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku:

Jozef  Zbihlej

 za básnickú zbierku Vosmyj deň v tyžni – Ôsmy deň v týždni (Cuper)

- za preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny:

Ivan Jackanin

za preklad diela Jozef Banáš: Zona natchnennja – Zóna nadšenia (TIimpani)

 

 PRÉMIE ZA LITERÁRNU TVORBU ZA ROK 2012

 V rámci Ceny LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2012:

 - v kategórii poézia:

Ivica Ruttkayová za básnickú zbierku Hadia žena (F.R.&G.)

Ján Gavura za básnickú zbierku Besa (MODRÝ PETER)

 

- v kategórii próza:

Anton Baláž za román Prehovor, Ezechiel (LIC)

Jana Beňová za prózu Preč! Preč! (MARENČIN PT)

Etela Farkašová za prózu Pláne približne zapamätaného (VSSS)

 

- kategórii literárna veda:

Andrea Bokníková

 za dielo Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia I a II (UK)

 

- kategórii esej:

Ján Buzássy za dielo Neužitočný strom (Modrý Peter)

  

V RÁMCI CENY IVANA KRASKA 2012:

 Ján Púček za prózu Kameň v kameni (F.R.&G.)

 

 V RÁMCI CENY IMRE MADÁCHA 2012:

 Lajos Grendel  za dielo Távol a szerelem – Ďaleko je láska (Kalligram)

Zoltán Szászi   za dielo Kilátó – Vyhliadka (Kalligram)

 

 V RÁMCI CENY IVANA FRANKA 2012:

Vasiľ Dacej  za román Modeli – Modely (SUSS)

Nadežda Varcholová  za novelu Mucha – Mucha (SUSS)