20.10.2005 18:00
Rakúske veľvyslanectvo, Mozartova sieň na Ventúrskej 10 v Bratislave
Podujatie

Christine Lavantová - Slnečný vták

Preklad a čítanie: Mila Haugová a Elvíra Haugová (Bratislava)

V tomto roku si pripomíname 90. výročie narodenia Christiny Lavantovej (1915 – 1974). Azda najtajomnejšia a najviac diskutovaná rakúska poetka a spisovateľka, deviate dieťa v rodine baníka, ktorej sa dostalo len základného vzdelania, sa stala vďaka svojmu talentu a vôli pojmom v básnickej a prozaickej tvorbe a dodnes vzbudzuje záujem kritikov a čitateľov. V dvojjazyčnom čítaní pod názvom Sonnenvogel – Slnečný vták predstavia Mila a Elvíra Haugové poéziu Christiny Lavantovej v origináli a v preklade do slovenčiny. „Umenie ako moje je len umlčaný život...,“ píše autorka. Christine Lavantová je nositeľkou Traklovej ceny a Veľkej rakúskej štátnej ceny za literatúru.