16.05.2006 18:00
Goetheho inštitút v Bratislave
Podujatie

Christoph Hein - Osídlenie

Prezentácia prekladu knihy Christopha Heina Osídlenie, ktorá vyšla vo vydavateľstve Kalligram. Knihu predstavia Adam Bžoch, Peter Macsovszky a Mária Zemaníková.