24.10.2013
Trvanie do: 26.10.2013
Knižnica pre mládež Košice
Podujatie

Číta celá rodina

Knižnica pre mládež mesta Košice pripravila 3. ročník literárneho festivalu Číta celá rodina. Súčasťou festivalu je slávnostné otvorenie novej knižnice v Kasárňach/Kulturpark na Kukučínovej ulici č.2 v Košiciach, ktorej súčasťou bude aj Múzeum detskej knihy. Festival Číta celá rodina je zameraný na podporu čítania a čítania v rodinách. Špecifikom festivalu je jeho rodinný charakter umocnený aj prítomnosťou rodinných príslušníkov jednotlivých tvorcov kníh. So svojimi ratolesťami príde  napríklad Petra Nagyová-Džerengová, Silvester Lavrík, Dušan Taragel, Juraj Šebesta či Ivona Březinová, jedna z najčítanejších českých autoriek pre deti a mládež.  Návštevníci festivalu sa môžu tešiť aj na čítanie kníh s Tiborom Hujdičom,a tiež na divadelné predstavenia, spoločenské hry a veľkú burzu detských kníh, na ktorú si môžu doniesť vlastné knihy na výmenu. Festival vyvrcholí celodenným programom pre rodiny s deťmi v sobotu 26.10. 2013 od 10.00 hod. do 16.00 hod. v  Kasárňach/Kulturpark, na 18.00 hod. je pripravený literárny večer účastníkov festivalu, kde v hudobnom programe vystúpi Veronika a Maťo Husovskí z Komajoty. Moderovať ho budú moderátori festivalu Zuazana Belková a Dado Nagy. Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR v rámci svojho dotačného systému Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice a záštitu nad celým podujatím prevzala viceprimátorka mesta Košice Renáta Lenártová. Podrobný program festivalu nájdete na www.kosicekmk.sk