27.11.2008 18:00
Mozartova sieň Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave
Podujatie

Čítanie E. A. Richtera a Mily Haugovej

Milí priatelia, pozývam Vás na komentované čítanie prekladov z nemčiny

Autor E.A. Richter -číta svoje básne nemecky
Mila Haugová číta a komentuje jeho básne v slovenskom preklade

PRÁZDNA OBÁLKA

miesto:Mozartova sála Rakúskeho veľvyslanectva, Ventúrska 10

27.novembra 2008
18:00-19:00