20.05.2008 15:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Čítanie Jozefa Boba z knihy Krížová cesta kultúry

Spolok slovenských spisovateľov

s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

si Vás dovoľuje pozvať na autorské čítanie

JOZEF BOB

Krížová cesta kultúry

dielo uvedie PhDr. Ján Tužinský, PhD. * umelecký prednes Mgr. art. Jozef Šimonovič

v utorok 20. mája 2008 o 15.00 h * Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava