03.10.2006 15:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Čítanie Karin Lászlovej a Anity Tešovičovej

Čítanie Karin Lászlovej - Aj duša volá SOS, Krutosť má nežnú tvár a Anity Tešovičovej - Matky odchádzajú tíško