29.06.2022 18:00
Mestská knižnica na Kapucínskej 1 v Bratislave
Podujatie
Mestská knižnica

Čítanie na zastávke: Príbehy z lúk a mokradí

Čítačka a beseda s autorským tímom knihy Príbehy z lúk a mokradí. Ukážky vo výklade knižnice prečítajú Juraj Raýman a Márius Kopcsay.
Známi slovenskí spisovatelia sa podujali na neľahkú úlohu, prerozprávať skúsenosti ochranárov prírody do reči detí. Vytvorili príbehy o viacerých zvieratách zo slovenskej prírody – orliakovi Milanovi, bratoch hovniváloch, strakošovi kolesárovi a o ich denno-denných starostiach v prírode, ktoré sme im spôsobili my ľudia. A ktoré len my ľudia vieme zase napraviť.
Na podujatí budú čítať každý svoju rozprávku z knihy Príbehy z lúk a mokradí a okrem toho bude prebiehať beseda o knihe a hravej environmentálnej výchove spolu aj s vydavateľkou z BROZu – Andreou Froncovou.