06.06.2022 17:00
V-klub NOC Nám. SNP 12 Bratislava
Podujatie
Národné osvetové centrum

Čítanie v mysli režiséra (Romana Poláka)

Pozývame Vás na prezentáciu monografie Dagmar Inštitorisovej Čítanie v mysli režiséra (Romana Poláka), ktorá analyticko-interpretačným pohľadom mapuje celú doterajšiu tvorbu jedného z našich najvýznamnejších a mnohokrát oceňovanom divadelnom režisérovi. Kniha však predstavuje aj poetiku Polákovej televíznej, filmovej a rozhlasovej tvorby, pedagogickej činnosti, taktiež teoretické a publicistického myslenie o divadle i občianske postoje. Osobitosťou monografie sú vsuvky vo forme úryvkov z Polákovej divadelnej, televíznej a básnickej piesňovej tvorby, ktoré ho predstavujú v menej známej polohe.
Knihu do života uvedú Miriam Kičiňová (za Činohru SND Bratislava) a Jozef Ciller (za SKD Martin) a hosťami moderátora podujatia Petra Janků budú Marta Sládečková a Boris Farkaš (za Divadlo ASTORKA ´90) a Daniel Majling (za Činohru SND Bratislava)