11.10.2005 14:20
Filozofická fakulta UK v Bratislave
Podujatie

Čítanie Věry Ludíkovej

Klub nezávislých spisovateľov
a Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

vás srdečne pozývajú
 na komentované autorské čítanie
Věry Ludíkovej,

českej poetky a tvorkyne trojdielneho edičného projektu

Pošli to dál, Kniha vzkazů lidem i vesmíru,
 Márie Smolárikovej,
 jej slovenskej priateľky, prekladateľky a redaktorky
 a slovenských autorov
Jána Buzássyho,
Rudolfa Dobiáša,
  Jozefa Mihalkoviča
a Jána Zambora,


ktoré sa uskutoční 11. októbra 2005 (v utorok) o 14. 20 hod.  na
Filozofickej fakulte UK

v Bratislave, Gondova 2, č. posluchárne 127.

Věra Ludíková, poetka, nar. Ústí nad Orlicí, žije v Prahe. Pracovala vo vydavateľstve Odeon a v Parlamente ČR. Členka Obce spisovatelů. Dnes autorka a vydavateľka (CHRONOS). Záujmy: umenie, najmä poézia, história, prírodné vedy, rodina. Krédo: „Píšem a presadzujem duchovnú poéziu, takú, ktorá dáva nádej a svetlo a súčasne napĺňa ľudskú túžbu po dorozumení. To dokladá sama existencia esperanta, jazyka hodného poézie, do ktorého mám preloženú väčšiu časť diela. Z rovnakého dôvodu vychádzajú moje básne a texty prevažne mnohojazyčne. Knihy: 92 Váhy, 93 Oni netuší, 94 Uslyšet duši, 2003, 2004, 2005 Pošli to dál I, II, III. a  i. Svoje knihy predstavuje na autorských večeroch, najmä v PEN klube a v Náprstkovom múzeu.