19.11.2008 19:00
Univerzitná knižnica v Bratislave
Podujatie

Čítanie Wolfganga Schorlaua a Ľuboša Juríka

Univerzitná knižnica

v Bratislave

Literárne informačné centrum

Goetheho inštitút

Vás pozývajú na literárny večer

Wolfgang Schorlau

Ľuboš Jurík

dvaja autori kriminálnych príbehov

čítajú zo svojho diela

 

19.11.2008, 19.00 h

Univerzitná knižnica Bratislava, Michalská 1

Program:

1.Johannes Scherer, Börsenverein des deutschen Buchhandels,

Landesverband Baden-Württemberg, Stuttgart - úvodné slovo

2.Wolfgang Schorlau: Heimkehr

3.Marek Majeský prečíta preklad poviedky W.Schorlaua

4.Ľuboš Jurík: Ryby nikdy nie sú smädné