25.10.2005 15:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Čítanie z tvorby básnika Michala Černíka a esejistky Viery Švenkovej

SPOLOK SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

UNIE ČESKÝCH SPISOVATELŮ

vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

si Vás dovoľujú pozvať na čítanie z tvorby

básnika Michala Černíka a esejistky Viery Švenkovej

 

tvorbu autorov uvedie Alexej Mikulášek ˜ ukážky z tvorby prednesú autori

v utorok 25. októbra 2005 o 15.00 h ˜ Klub spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava