25.09.2007 15:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Čítanie zo súborného diela básnika Ľudovíta Fuchsa

SPOLOK SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

si Vás dovoľuje pozvať na čítanie

Dotyky ducha

1944 – 2007

súborné dielo básnika

Ľudovíta Fuchsa – Kvetoslava

 

dielo uvedie Peter Andruška l umelecký prednes Jozef Šimonovič

v utorok 25. septembra 2007 o 15.00 h  l Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava