25.04.2019 18:00
Trvanie do: 25.04.2019
Goetheho inštitút v Bratislave
Podujatie

Čo je dnes vlastenectvo? Michal Hvorecký diskutuje s Theou Dorn

Prezentácia knihy a diskusia s autorkou.

Thea Dorn (1970) študovala filozofiu a divadelnú vedu vo Frankfurte, Viedni a Berlíne. Píše romány (naposledy Die Unglückseligen), divadelné hry, scenáre a eseje. Od marca 2017 je stálou členkou Literárneho kvarteta. Thea Dorn žije v Berlíne.

Vo svojej eseji Deutsch, nicht dumpf - ein Leitfaden für aufgeklärte Patrioten (Nemci, nie mumáci - návod pre osvietených patriotov) Thea Dorn osvetľuje kultúrnu identitu Nemcov a načrtáva obraz osvieteného vlastenectva. Varuje predtým, aby sa vlastenectvo prenechalo extrémnej pravici. Thea Dorn sa v eseji úspešne vyrovnáva s nemeckým národným povedomím bez toho, aby sa priblížila populistom.

Moderuje Michal Hvorecký.
Podujatie v nemčine a v slovenčine.
Vstup voľný.