22.06.2022 17:00
Samova 1
Podujatie
Nitrianska galéria

Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi

Cyklus besied 4-3-2-1... prebieha v Nitrianskej galérii už od roku 2006 a nadväzuje na predošlú bohatú činnosť v oblasti šírenia a propagácie slovenskej literatúry. Moderátorom a spolutvorcom dramaturgie je od začiatku cyklu Jozef „Dado“ Nagy. Projekt sa primárne zameriava na súčasnú domácu literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach. Súčasťou besied je okrem moderovanej diskusie so spisovateľom aj autorské čítanie textov. Návštevníkom podujatia bude umožnený aj voľný vstup do výstavných priestorov galérie. V roku 2022 prebehne v priestoroch Nitrianskej galérie šestica literárnych stretnutí. Letné besedy sa budú konať na nádvorí na Samovej ulici č. 1. V prípade nepriaznivého počasia sa program presunie do výstavných priestorov (Župné námestie).  

Program letných besied v roku 2022:

22. jún 2022 o 17.00 hod. Viliam Klimáček

Pôvodne vyštudoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Ako absolvent pracoval ako chirurg a anestéziológ. Po deviatich rokoch svojej lekárskej praxe však zamenil medicínske prostredie za divadelné. Stalo sa tak v roku 1985, keď založil spolu s Ivanom Mizerom, Milanom Paštékom a Zuzanou Benešovou divadlo GUnaGU. Dodnes pôsobí ako jeho umelecký šéf, dramaturg, scenárista, režisér i herec. Spolupracuje s ďalšími divadlami na Slovensku a v Česku. Píše tiež pre rozhlas a televíziu. Venuje sa písaniu rôznych žánrov, medzi ktoré patrí dráma, literatúra faktu, poézia, pre deti a mládež, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, scenáristika.

19. júl 2022 o 17.00 hod. Nicol Hochholczerová

Autorka nastupujúcej literárnej generácie pochádza z Rimavskej Soboty a momentálne študuje na katedre grafiky Akadémie umení v Banskej Bystrici. Ocenenia za prozaickú tvorbu získala v literárnych súťažiach Poviedka, Medziriadky, Literárny Kežmarok, Kukučínova Revúca a za knižnú ilustráciu v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska. Novela „Táto izba sa nedá zjesť“, za ktorú si vyslúžila niekoľko pochvalných recenzií je jej knižným debutom.

30. august 2022 o 17.00 hod. Vanda Rozenbergerová

Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracovala ako bibliografka v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi. Je trojnásobnou finalistkou súťaže Poviedka (2001, 2005, 2006). Knižne debutovala zbierkou poviedok Vedľajšie účinky chovu drobných hlodavcov (2011). Po nej nasledoval román Moje more (2012). Vo Vydavateľstve SLOVART jej vyšli romány Slobodu bažantom (2015), Muž z jamy a deti z lásky (2017), Tri smrtky sa plavia (2018) a všetky tri boli v desiatke ceny Anasoft litera. V roku 2021 jej vyšla kniha Zjedol som Lautreca, ktorú aj sama ilustrovala.