21.11.2023 17:00
Nitrianska galéria
Podujatie

Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi v Nitrianskej galérii / S Marekom Vadasom

Cyklus besied 4-3-2-1... prebieha v Nitrianskej galérii už od roku 2006 a nadväzuje na predošlú bohatú činnosť v oblasti šírenia a propagácie slovenskej literatúry. Moderátorom a spolutvorcom dramaturgie je od začiatku cyklu Jozef „Dado“ Nagy. Projekt sa primárne zameriava na súčasnú domácu literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach. Súčasťou besied je okrem moderovanej diskusie so spisovateľom aj autorské čítanie textov. Návštevníkom podujatia bude umožnený aj voľný vstup do výstavných priestorov galérie. V roku 2023 prebehne v priestoroch Nitrianskej galérie pätica literárnych stretnutí, z toho letné besedy sa budú konať na nádvorí meštianskeho domu na Samovej ulici č. 1. V prípade nepriaznivého počasia sa program presunie do Salóna Nitrianskej galérie na Župné námestie 3. 

Program jesenných besied v roku 2023:

21. november 2023 o 17.00 hod.

Marek Vadas vyštudoval estetiku a slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a absolvoval trinásť ciest do Kamerunu, kde v malom kráľovstve Nyenjei pôsobí ako poradca kráľa. Debutoval v roku 1994 zbierkou poviedok Malý román (Cena Literárneho fondu). V roku 2003 mu vyšla zbierka poviedok Prečo sa smrtka smeje. Jeho Rozprávky z čiernej Afriky (2005) získali Cenu Bibiany za najlepšiu detskú knihu. Je laureátom ceny Anasoft litera za zbierku poviedok Liečiteľ (2006). V roku 2013 mu vyšla ďalšia zbierka poviedok Čierne na čiernom, v roku 2016 detská kniha Útek, v roku 2018 kniha Zlá štvrť, ktorá sa dostala do desiatky ceny Anasoft litera 2019. Jeho rukopis je ovplyvnený africkým štýlom rozprávania, v ktorom sa mieša skutočnosť a fantázia, mágia a čierny humor, absurdita a temné existenciálne tóny. V roku 2021 mu vyšla kniha Šesť cudzincov s tematikou protirómskeho pogromu v malej obci na západnom Slovensku v roku 1928, za ktorú bol rovnako nominovaný na cenu Anasoft.