15.03.2019 9:00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Podujatie

Deň ľudovej rozprávky

Zažite nové dobrodružstvá s rozprávkami Pavla Dobšinského v spoločnosti krojovaných knihovníčok.