03.12.2008 13:00
Univerzitná knižnica v Bratislave
Podujatie

Deň Miku Waltariho

Predbežný program

Deň Miku Waltariho

(Podujatie k 100. výročiu narodenia fínskeho spisovateľa)

Univerzitná knižnica v Bratislave, Prednášková sála,

Ventúrska 11

3. decembra 2008 (streda) 13.00-19.00

Milan Žitný:

100 rokov prekladu severskej literatúry (s prihliadnutím na fínsku)

 

Andrej Rády a Peter Kerlik:

prekladatelia kníh Miku Waltariho

 

KVÍZ o živote a diele Miku Waltariho

 

Veronika Bakičová:

Nesmrteľný Turms Miku Waltariho – jeho názory na život a mystiku, jeho podobnosť s Egypťanom Sinuhetom

 

Kristína Griačová:

Ženské postavy niektorých kníh Miku Waltariho

 

Markéta Hejkalová:

Fin Mika Waltari

 

Daniel Hevier:

o knihe Miku Waltariho Štyri západy slnka