09.12.2013 11:00
Mestská knižnica v Piešťanoch
Podujatie

Deň s vydavateľstvom TRIO Publishing

Krst novej knihy Leonardo kocúr z ulice autorov Jána Uličianskeho a ilustrátorky Martiny Matlovičovej za účasti tvorcov. V programe vystúpia študenti Katedry bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU.

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/jan-uliciansky