09.12.2008 9:00
Verejná knižnica J. Bocatia v Košiciach
Podujatie

Deň venovaný Milanovi Rúfusovi

 

Verejná knižnica Jána Bocatia

Pobočka č. 2, Hemerkova 39, sídl. KVP, Košice

Pozýva na

Deň venovaný Milanovi Rúfusovi

 

pri príležitosti jeho 80. narodenín.

9. decembra 2008 (utorok)

09.00 - prezentácie diel Milana Rúfusa

- žiaci Základných škôl so sídl. KVP

16.30    - Život Milana Rúfusa

   a jeho diela pre deti i dospelých

-      Prezentácia (hovorené slovo, hudba, obraz)

Počas celého dňa bude možné napísať osobnú narodeninovú gratuláciu Milanovi Rúfusovi

do Knihy prianí,

ktorú mu 12. decembra 2008 odovzdáme.