03.05.2019 10:00
Krajská štátna knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene
Podujatie

Deti hurá do čítania

Beseda s autorkou Janou BŽOCHOVOU-WILD (vysokoškolská profesorka v odbore divadelné štúdiá a prekladateľka, pôsobí v Bratislave na Divadelnej fakulte VŠMU, zaoberá s najmä tvorbou Williama Shakespeara, prekladá z nemčiny a angličtiny), ktorá napísala pre deti knihu Mámenia a preliezačky.

Podujatie je organizované v rámci cyklu podujatí pre deti Deti hurá do čítania, ktorý je súčasťou projektu V knižnici je super!

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu.

Cieľom podujatí je vzbudiť u žiakov záujem o čítanie prostredníctvom osobných stretnutí s autormi, dostať do povedomia žiakov a verejnosti informácie o súčasnej slovenskej literatúre a skvalitniť čítanie s porozumením.