05.10.2021 9:00
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene
Podujatie

Deti hurá do čítania s Gabrielou Futovou

V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, Zvolen sa 5. októbra 2021 uskutočnia tri besedy zo série podujatí Deti hurá do čítania z projektu Knižnica pre ľudí, ktoré bude stretnutím žiakov základných škôl s obľúbenou spisovateľkou Gabrielou Futovou. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu.

Gabriela Futová patrí v súčasnosti medzi najobľúbenejšie a najčítanejšie slovenské spisovateľky kníh pre deti a mládež. Narodila sa v roku 1971 a po absolvovaní gymnázia v Prešove vyštudovala odbor žurnalistika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Niekoľko rokov pracovala ako metodička pre prácu s deťmi a mládežou v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove a vedúca pracovnej skupiny so zameraním na prácu s deťmi a mládežou zriadenej Slovenskou národnou knižnicou v Martine. Žije v Prešove. Futovej tvorba vychádza v ústrety detskej potrebe vzrušujúceho veselého čítania. Jej príbehy zachytávajú každodennú realitu života súčasných detí od súrodeneckých vzťahov, cez vzťahy s rodičmi a kamarátmi až po fantazijné dobrodružstvá. Autorka dôvtipne a pedagogicky taktne akcentuje etický rozmer ľudských myšlienok a činov a hodnotu láskavého rodinného zázemia. Jej knihy sú u detských čitateľov mimoriadne obľúbené a patria medzi najčítanejšie a najpožičiavanejšie.