20.05.2021 19:00
Online
Podujatie

Diskusia: Je dnes čítanie pre deti náročnejšie ako kedysi?

Prečo deti málo čítajú? Za posledné roky nastal obrovský posun v oblasti technológií a médií, ktoré sa stávajú najväčším konkurentom čítania. Aký to má dopad na súčasné deti a ich motiváciu čítať?
O psychológii čítania a rozvoji myslenia porozpráva výskumníčka detského čitateľstva Univerzity Komenského – Ľudmila Hrdináková a o praktickom svete detského čitateľa šéfredaktorka najstaršieho detského časopisu Slniečko - Ľubica Kepštová.
Diskusia vznikla pod hlavičkou YPSALON - festival spisovateľov. V kultúrnom centre Malý Berlín sme sa rozhodli zorganizovať sériu diskusií, ktoré sa venujú témam slovenskej literatúry, prekladateľstva či aktuálneho literárneho diania.
Ľudmila Hrdináková
sa venuje výskumu detského čitateľstva a skúmaniu psychologických aspektov čítania rôznych vekových kategórií. Ako vedecká pracovníčka pôsobí na Katedre knižničnej a informačnej vedy FF UK v Bratislave. Je autorkou odborných a vedeckých publikácií, popri tom aj metodických publikácií a materiálov pre rodičov a vychovávateľov – Tajomstvo rozprávok, Krok za krokom k detskému čitateľstvu a pod., v ktorých sa venuje potrebe a dôležitosti čítania deťom už v najútlejšom veku.
Ľubica Kepštová
je šéfredaktorkou najvýznamnejšieho a najstaršieho časopisu pre deti – Slniečko, ktoré vydáva Literárne informačné centrum. Vyštudovala filozofiu a estetiku na FF UK v Bratislave. Ako autorka recenzií o súčasnej detskej literatúre a autorka rozhovorov s tvorcami detskej literatúry spolupracuje s Knižnou revue a s revue Bibiana. Prekladá z češtiny a z angličtiny.
Moderuje: Ľubo Šulko
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Za podporu ďakujeme aj mediálnym partnerom: trnava-live.sk, trnavskyhlas.sk, Trnavsko a Trnavské rádio.