22.11.2023 19:00
Trvanie do: 22.11.2023 21:00
Rómerov dom, Bratislava
Podujatie
literárnaklub.sk

Diskusia ku knihe Stretnutie s horami & uvedenie básnickej zbierky Zmena skupenstva

Streda 22. november bude v Rómerovom dome patriť vydavateľstvu Modrý Peter.

Vydavateľ Peter Milčák a prekladateľ Marián Andričík sa budú rozprávať o knihe Stretnutie s horami od posledného žijúceho beatnika Garyho Snydera. Ukážky z diela prečíta herec františek Kovár.
Okrem toho predstavíme aj novinku z vydavateľsva, básnickú zbierku Veroniky Dianiškovej s názvom Zmena skupenstva.

O KNIHE STRETNUTIE S HORAMI:
Pre Snydera je báseň pracovným priestorom. Myšlienka práce je v Snyderovej ekologickej poézii ústredná, pretože mu umožňuje priamo venovať pozornosť aktu “písania krajiny”. Kritici majú sklon vidieť jeho poetiku ako tvrdenie o vzájomnej prepojiteľnosti všetkých vecí, čo je zároveň buddhistické aj ekologické. Snyderovskú báseň spoznáte okamžite: je to typická kombinácia jednoduchého jazyka Williamsa, voľne plynúcich, intenzívne vizuálnych obrazov Pounda a dokumentárnych informácií krajiny západného pobrežia, ktorú do poézie ako prvý vniesol Robinson Jeffers, presného a nealegorizovaného pozorovania každodenného života čínskych básnikov a orálnosti beatnických kolegov.
Kniha má 280 strán a pevnú väzbu.

O KNIHE ZMENA SKUPENSTVA:
Nový Dianiškovej rukopis vo svojich ozvláštňujúcich stratégiách znevýznamňuje druhovo ľudské. Je záznamom hlasu prírody, človek je provokujúco vyzátvorkovaný. Táto neprítomnosť človeka naznačuje jeho historické zlyhávanie. Na scénu s apokalyptickými freskami vstupuje príroda vo všemožných podobách. Ide o vonkajškovo mierne bizarnú morfológiu. Bytie vedomia je odrazu celkom iné. Duch, jeho hlas, ktorý opustil človeka, sa presídľuje do živej i neživej prírody. S človekom mizne zároveň svetlo a empiricky temný tieň racionalizmu. Včlenenie do prírodného je hlboké, autorka zachádza vo výpravách do „neľudského" (prírodného) ďalej ako Haugová alebo Luka. Básnický text tu má podobu svojskej mytológie. Najúčinnejšie sa osvedčuje tento postup v otvorenej pointe, ktorá je buď gnómická, alebo ju zastupuje kontrastujúci obraz.

Ide o 65. zväzok edície Mušľa, o ilustrácie sa postaral Jakub Milčák. Kniha má 56 strán s pevnú väzba s prebalom.
Vydanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

---
Podujatie vzníka s podporou Bratislavského samosprávneho kraja a Nadácie mesta Bratislava.