22.02.2018 18:00
Goetheho inštitút v Bratislave
Podujatie

Diskusia o knihe Vysťahovalci W. G. Sebalda

Štvoricu silných ľudských príbehov z knihy W. G. Sebalda Vysťahovalci spája nielen téma exilu, zapríčineného turbulentnými dejinnými pohybmi 20. storočia, ale predovšetkým hlboký záujem o ľudskú pamäť a vzťah, ktorý vytvára medzi človekom a miestom. Zároveň sa v nich naplno rozvíja výrazný autorský štýl, balansujúci na pomedzí memoárovej prózy, cestopisu a fotografickej eseje, ktorým si nemecký spisovateľ získal ešte pred svojou tragickou smrťou v roku 2001 pevné miesto v kánone modernej svetovej literatúry.

Večer s prekladateľom Milanom Žitným moderuje Peter Zajac. Organizuje Goetheho inštitút v spolupráci s vydavateľstvom BRAK. Podujatie sa koná v slovenčine.