03.10.2023 18:00
Martinus v Bratislave, Obchodná 26
Podujatie

Diskusia s architektom Davidom Simom o knihe Soft City

Predstavte si mesto, kde môžete spať pri otvorenom okne a kde možnosť pešieho pohybu začína priamo u dverí vášho bytu. Príjemné mesto znamená ľahkosť a pohodlie, prispôsobuje sa našim neustále sa meniacim potrebám a radostiam nášho každodenného života.
 
V knihe Soft City architekt David Sim ukazuje možnosti, ako husto zastavané prostredie navrhovať v ľudskom merítku. Prináša nápady, návody a inšpiráciu pre každého, kto sa zaujíma o výstavu miest. David Sim ukazuje, ako môže byť akékoľvek mesto efektívnejšie, príjemnejšie pre život a lepšie prepojené so životným prostredím.
 
Tešíme sa, že architekt David Sim príde o knihe Soft City, ktorá vychádza v týchto dňoch v českom jazyku, porozprávať do bratislavského Martinusu. Pozývame vás 3.10. o 18:00 na diskusiu s autorom, ktorú bude moderovať expert Slovenskej komory architektov Martin Zaiček.