13.11.2013 16:00
Krajská štátna knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene
Podujatie

Diskusia s Pavlom Rankovom

Diskusia s Pavlom Rankovom.Podujatie je organizované v spolupráci s občianskym združením ars_litera v rámci projektu Živý bič – Živá literatúra útočí na čítanky!